ThePigSite.com - news, features, articles and disease information for the pig industry

Sponsor ThePigSite
To the PIC web site
PIC Czech Republic
PIC Czech Republic

Vítejte na internetov?ch stránkách spolecnosti Ceská PIC s.r.o. Cílem spolecnosti Ceská PIC s.r.o. je b?t pro ceské a slovenské chovatele prasat predním dodavatelem ?pickového genetického materiálu a s tím souvisejícím poradenstvím a slu?bami.

PIC je dodavatel ?pickového plemenného materiálu po celém svete. Díky pou?ití vedeck?ch principu selekce je u na?ich linií prasat maximálne vyu?íván prirozen? biologick? potenciál zvírat (samozrejme bez jak?chkoli genetick?ch modifikací) a díky tomu jsou na?e linie prasat v ka?dé nové generaci zdokonalovány. Krí?ením techto linií a produkcí plemenného materiálu pro na?e zákazníky se zab?vají pouze speciální rozmno?ovací chovy s jedinecn?m zdravotním statusem.

PIC koncentruje svoje investice do technologií a slu?eb, které zlep?ují ekonomiku chovu prasat u na?ich zákazníku. Na?e investice do techto technologií umo?nují na?im zákazníkum co nejefektivnej?í v?robu veprového masa ve ?pickové kvalite. PIC je svetová jednicka v oboru ?lechtení prasat pusobící ve více ne? 30 zemích

Click on the links below for more information.

PIC Czech Republic Kontaktni Informace
Žampachova 12
613 00 Brno
Czech Republic
545 42 35 11
545 42 35 12
info@pig.cz
Kontakt:


Tel:
Fax:
Email:PIC is a Genus Company
Copyright 2006 Genus plc., All Rights Reserved.

我们的首要赞助商

合作伙伴